Vochtigheid kan u ziektebestrijding en verlies van gewassen kosten Veel teeltomgevingen hebben een hoge luchtvochtigheid, maar een doel van kasmanagers is om kassen zo droog…